ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

ให้บริการรับผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุทุกชนิด และ ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก หรือผู้ป่วยซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤตเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต ผู้ที่มีอาการฉุกเฉินทางอายุรกรรม เช่น โรคหัวใจวายเฉียบพลัน (ACUTE MI) เส้นโลหิตในสมองแตก (STROKE) อาการช็อค หมดสติ อาการติดเชื้อทางกระแสเลือดจนมีอาการสับสน ไม่ได้สติ โดยทีมแพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน ทีมพยาบาลผู้ชำนาญการและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียบพร้อมในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ตั้งแต่ที่เกิดเหตุ ที่บ้านผู้ป่วย ระหว่างการเคลื่อนย้าย

ให้การดูแลรักษาในทันที ณ ห้องฉุกเฉินจนกระทั่งผู้ป่วยพ้นขีดอันตราย รวมถึงระบบส่งต่อพักฟื้นที่มีประสิทธิภาพของทีมแพทย์ พยาบาล

  • แพทย์ประจำการตลอด 24 ชั่วโมง

  • ทีมแพทย์ที่ปรึกษา ด้านผ่าตัดสมอง ศัลยกรรมกระดูก กล้ามเนื้อและเอ็น ศัลยแพทย์ผ่าตัด

  • รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) พร้อมให้บริการตลอดเวลา

  • ระบบการส่งต่อผู้ป่วย (Refer) อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

  • ตรวจ CT Scan 24 ชั่วโมง เพื่อดูภาวะเลือดออกภายใน หรือการทำ Ultrasound การเอกซเรย์ดูภาวะแตกหักของอวัยวะ

  • ห้องผ่าตัด พร้อมด้วยทีมพร้อมทีมมืออาชีพตลอด 24 ชั่วโมง

  • ห้อง ICU (Intensive Care Unit) เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการเฝ้าสังเกตอาการฉุกเฉิน

  • ทีมการพยาบาลผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ที่ได้รับการฝึกฝนทักษะในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต อย่างดีเยี่ยม

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน อาคาร 1 ชั้น 1

เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง