แพคเกจและโปรโมชั่น

ตรวจสุขภาพเริ่มต้น 1,990 บาท

ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ เพื่อคุณและคนที่คุณรัก

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

ไว้วางใจให้เราดูแลคุณตลอดระยะเวลาตั้งครรภ์จนถึงวันคลอด ทั้งการผ่าตัดคลอดหรือคลอดธรรมชาติ

อุบัติเหตุจราจร คุ้มครองทันที

ใช้สิทธิ พ.ร.บ. กับศิครินทร์ สมุทรปราการ คุ้มครองเบื้องต้นทันที 30,000 บาท สูงสุด 80,000 บาท

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นการตุ้นภูมิ ช่วยป้องกันโรคและลดความรุนแรงของโรค ฉีดได้ทุกช่วงอายุ