ศูนย์ตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ จะทำให้ทราบถึงสุขภาพร่างกายโดยรวม และเป็นการตรวจหาโรคบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว การตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะช่วยให้ง่ายต่อการวางแผนรักษาและป้องกัน โดยเฉพาะโรคร้ายที่อาจลุกลาม หรือยากต่อการรักษา เพราะหากตรวจพบความผิดปกติได้เร็ว โอกาสในการป้องกันหรือรักษาก็มีมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรง ทุกคนควรดูแลใส่ใจสุขภาพอยู่เสมอ เพื่อช่วยให้ร่างกายคงสภาพที่ดี ไม่เสื่อมก่อนวัย และหลีกหนีจากโรคภัยไข้เจ็บอันไม่พึงปรารถนาต่าง ๆ

โดยศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดี จึงมีบริการตรวจสุขภาพตามความเหมาะสมกับแต่ละบุคคล ทั้งการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ตรวจสุขภาพเพื่อทำเอกสารทางราชการ และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ สำหรับให้บริการบุคคลทั่วไป และพนักงานของบริษัทต่างๆในเขตบางปู สมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และบุคลากรมืออาชีพ


ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 1 ชั้น 1

เปิดให้บริการทุกวัน 08:00 - 18:00 น.