คลินิกทันตกรรม

ให้บริการโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรม เน้นการให้ความสำคัญรักษาโรคในช่องปากและป้องกันสภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากการรักษาทางทันตกรรม มั่นใจ ปลอดภัย ปลอดเชื้อ แนะนำการดูแลสุขภาพภายในช่องปากทั้งเด็กและผู้ใหญ่

  • ทันตกรรมทั่วไป เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟัน

  • ทันตกรรมใส่ฟัน เช่น ฟันปลอมแบบถอดได้ ครอบฟัน

  • ทันตกรรมจัดฟัน

  • ทันตกรรมรักษารากฟัน

  • ทันตกรรมผ่าฟันคุด

  • ทันตกรรมปริทันต์

  • ทันตกรรมเด็ก

  • ทันตกรรมครองรากฟัน รักษารากฟัน


คลินิกทันตกรรม อาคาร 1 ชั้น 2

เปิดให้บริการทุกวัน 08:00 - 20:00 น.