คลินิกจักษุ

บริการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษา โรคทางตาทุกชนิด และบริการตรวจสุขภาพดวงตา โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มีประสบการณ์สูง ในการดูแลรักษา เพื่อค้นหาสาเหตุของโรค พร้อมตรวจเช็คสายตาในผู้ป่วยเบาหวาน

  • รักษาต้อกระจก

  • รักษาต้อลม

  • รักษาต้อหิน

  • รักษาต้อเนื้อ

  • รักษาเปลือกตาอักเสบ

  • สิ่งแปลกปลอมเข้าตา

  • โรคทางตาอื่นๆ


คลินิกจักษุ อาคาร 1 ชั้น 1

เปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ 08:00 - 12:00 น.