คลินิกกระดูกและข้อ

ให้บริการการตรวจ  วินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษาอาการทางกระดูกและข้อ โดยแพทย์ศัลยกรรมทาง ออร์โธปิดิกส์  ( Orthopedics ) เช่น  อุบัติเหตุกระดูกหัก ข้อเคลื่อนหลุด ข้อแพลง บาดเจ็บกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น นิ้วล๊อค หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท การตรวจเอ็กซเรย์กระดูก  เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) มีความพร้อมด้านการผ่าตัด ในภาวะกระดูกหัก จากอุบัติเหตุจราจร อุบัติเหตุจากการทำงาน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมพยายาลวิชาชีพ


คลินิกกระดูกและข้อ อาคาร 1 ชั้น 1

เปิดให้บริการทุกวัน 09:00 - 17:00 น.