คลินิกกุมารเวช

คนไข้เด็กนับเป็นคนไข้ที่มีภูมิคุ้มกันน้อย ซึ่งมักจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย จึงเป็นอีกหนึ่งแผนกที่โรงพยาบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก มีการจัดพื้นที่เฉพาะแยกกันระหว่างแผนกอื่นๆ พร้อมทั้งจัด สถานที่ตรวจ ให้เป็นพื้นที่ การเรียนรู้ เสริมสร้าง พัฒนาการ สำหรับเด็ก เพื่อสร้างบรรยากาศให้คนไข้เด็กไม่รู้สึกหวาดกลัว ในการมาตรวจพบแพทย์

  • ให้บริการวัคซีนตามวัย และให้คำปรึกษาวัคซีนเสริม

  • โรคทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้

  • โรคระบบทางเดินอาหาร

  • ตรวจสุขภาพ และพัฒนาการเด็กเบื้องต้น

* นอกเวลาราชการมีแพทย์ออกตรวจทุกวัน

คลินิกกุมารเวช อาคาร 1 ชั้น 2

เปิดให้บริการทุกวัน 08:00 - 20:00 น.