แพทย์หญิงเมษา ธัมวงศานุกูล
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางออกตรวจ

  • วันอาทิตย์ 08:00 – 20:00 น.

  • วันจันทร์ 08:00 – 20:00 น.

  • วันอังคาร 08:00 – 20:00 น.

  • วันพุธ 08:00 – 20:00 น.

  • วันพฤหัสบดี 08:00 – 20:00 น.