แพทย์หญิงวิสสุตา แสนศิริ
รังสีแพทย์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • รังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

  • วันจันทร์ 08:00 – 17:00 น.

  • วันอังคาร 08:00 – 17:00 น.

  • วันพุธ 08:00 – 17:00 น.

  • วันพฤหัสบดี 08:00 – 17:00 น.

  • วันศุกร์ 08:00 – 17:00 น.