แพทย์หญิงพิมพ์ขวัญ พนมขวัญ
อายุรแพทย์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

  • อายุรศาสตร์ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ตารางออกตรวจ

  • วันอังคาร 08:00 – 17:00 น.

  • วันพุธ 08:00 – 17:00 น.

  • วันพฤหัสบดี 08:00 – 17:00 น.

  • วันศุกร์ 08:00 – 17:00 น.

  • วันเสาร์ 08:00 – 17:00 น.