แพทย์หญิงนงนุช สุภาสนันท์
กุมารแพทย์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)

  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)

ตารางออกตรวจ

  • วันจันทร์ 17:00 – 20:00 น.

  • วันพุธ 17:00 – 20:00 น.

  • วันพฤหัสบดี 17:00 – 20:00 น.