แพทย์หญิงจิรวดี พิณวานิช
อายุรแพทย์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพล

ตารางออกตรวจ

  • วันจันทร์ 08:00 – 20:00 น.

  • วันอังคาร 08:00 – 20:00 น.

  • วันพุธ 08:00 – 20:00 น.

  • วันพฤหัสบดี 08:00 – 20:00 น.

  • วันศุกร์ 08:00 – 20:00 น.