แพทย์หญิงจุติพร แว่นไธสง
กุมารแพทย์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

  • กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ตารางออกตรวจ

  • วันจันทร์ 08:00 – 17:00 น.

  • วันอังคาร 08:00 – 20:00 น.

  • วันพุธ 08:00 – 17:00 น.

  • วันพฤหัสบดี 08:00 – 17:00 น.

  • วันศุกร์ 08:00 – 17:00 น.