นายแพทย์โมทย์ศักดิ์ แสงทอง
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตารางออกตรวจ

  • วันอังคาร 20:00 – 06:00 น.

  • วันพุธ 20:00 – 06:00 น.

  • วันพฤหัสบดี 20:00 – 06:00 น.

  • วันศุกร์ 20:00 – 06:00 น.

  • วันเสาร์ 20:00 – 06:00 น.