นายแพทย์สุรพัศ ศศิมณฑล
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตารางออกตรวจ

  • วันอาทิตย์ 20:00 – 06:00 น.

  • วันพุธ 08:00 – 20:00 น.

  • วันพฤหัสบดี 08:00 – 20:00 น.

  • วันศุกร์ 20:00 – 06:00 น.

  • วันเสาร์ 20:00 – 06:00 น.