นายแพทย์วิทยา โสภณสกุลแก้ว
สูตินรี
แพทย์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

ตารางออกตรวจ

  • วันจันทร์ 08:00 – 17:00 น.

  • วันอังคาร 08:00 – 17:00 น.

  • วันพุธ 08:00 – 17:00 น.

  • วันพฤหัสบดี 08:00 – 17:00 น.

  • วันศุกร์ 08:00 – 20:00 น.