นายแพทย์ภคภฤศ กายเพ็ชร
วิสัญญีแพทย์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วิสัญญีวิทยา กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี

ตารางออกตรวจ

  • วันจันทร์ 06:00 – 17:00 น.

  • วันอังคาร 06:00 – 17:00 น.

  • วันพุธ 06:00 – 17:00 น.

  • วันพฤหัสบดี 06:00 – 17:00 น.

  • วันศุกร์ 06:00 – 20:00 น.

  • วันเสาร์ 06:00 – 18:00 น.