นายแพทย์ประสิทธิ์ วิริยะกิจไพบูลย์
สูตินรีแพทย์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

ตารางออกตรวจ

  • วันจันทร์ 11:00 – 19:00 น.

  • วันอังคาร 11:00 – 19:00 น.

  • วันพุธ 11:00 – 19:00 น.

  • วันพฤหัสบดี 11:00 – 19:00 น.

  • วันอาทิตย์ 08:00 – 17:00 น.