นายแพทย์ธรรมนูญ ด่านวิรุฬหวณิช
อายุรแพทย์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

  • อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

ตารางออกตรวจ

  • วันจันทร์ 08:00 – 17:00 น.

  • วันอังคาร 08:00 – 17:00 น.

  • วันพุธ 08:00 – 17:00 น.

  • วันพฤหัสบดี 08:00 – 17:00 น.

  • วันศุกร์ 08:00 – 17:00 น.