นายแพทย์ชนแดน ไชยสลี
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • DOCTOR OF MEDICINE FROM LYCEUM NORTH WESTERN UNIVERSITY (PHILIPPINES)

ตารางออกตรวจ

  • วันจันทร์ 08:00 – 20:00 น.

  • วันอังคาร 08:00 – 20:00 น.

  • วันพุธ 08:00 – 20:00 น.

  • วันพฤหัสบดี 08:00 – 20:00 น.

  • วันศุกร์ 08:00 – 20:00 น.