ทันตแพทย์อรรถพล ยงวิกุล
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตรทันตแพทยศาสตร์ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

  • วันเสาร์ 08:00 - 10:00 น.