ทันตแพทย์หญิงสุวิชชา จันทร์กลัด
ทันตแพทย์

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจ

  • วันจันทร์ 08:00 – 20:00 น.

  • วันอังคาร 08:00 – 20:00 น.

  • วันพุธ 08:00 – 20:00 น.

  • วันพฤหัสบดี 08:00 – 20:00 น.

  • วันศุกร์ 08:00 – 20:00 น.