ทันตแพทย์หญิงอุไรลักษณ์ ธรกิตติกุล
ทันตแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางออกตรวจ

  • วันจันทร์ 08:00 – 20:00 น.

  • วันอังคาร 08:00 – 20:00 น.

  • วันพุธ 08:00 – 20:00 น.

  • วันพฤหัสบดี 08:00 – 20:00 น.

  • วันศุกร์ 08:00 – 20:00 น.

  • วันเสาร์ 08:00 – 20:00 น.